कला/साहित्य

मुस्लिम आयोगको बावजुद समुदायले के गुमायो?

अहमद रजा,गोर्खा । नेपालको संविधान २०७२ले सिमान्तकृत,स्वषित,उत्पीडित,अल्पसंख्यक वर्ग र समुदायको आंशिक रुपमा भएपनी हक र…